• Start
  • Blog
  • Jaka jest różnica pomiędzy systemem ERP i CRM?

Jaka jest różnica pomiędzy systemem ERP i CRM?

Często natrafiamy na dwa tajemniczo brzmiące skróty ERP i CRM. Co tak naprawdę kryje się pod tymi skrótami, czego one dotyczą i jakie są miedzy nimi różnice? W tym artykule wyjaśnimy oba pojęcia oraz pokrótce opiszemy zastosowanie i różnice. 

System ERP 

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest to najwyższej klasy system wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, rozszerzony o moduły funkcjonalne, szczególnie z zakresu finansów. Systemy ERP określa się mianem systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. System ERP ma strukturę modułową obejmującą obszar rachunkowości finansowej, zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej i controllingu, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania działalnością pomocniczą. Moduły są bardzo rozbudowane i obejmują wszystkie szczegółowe zagadnienia dotyczące danego obszaru. I tak chociażby moduł rachunkowości finansowej i zarządzania finansami obejmuje m.in. obsługę księgi głównej, prowadzenie rejestrów, sprawozdawczość finansową i wiele innych. Systemy ERP mają rozbudowaną funkcjonalność w obszarach zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży i dystrybucji. Systemy ERP dają firmie możliwość zaawansowanego planowania i prognozowania w ramach łańcucha logistycznego, zarządzania projektami, zarządzania jakością i wiele innych. Jeden system ERP dzięki swojej modułowości pokrywa każdy obszar działania firmy. Można w nim śledzić, kontrolować i rozliczać zakupy, sprzedaż, produkcje na każdym najmniejszym etapie.

systemy ERP
A czym w takim razie jest CRM?

System CRM (ang. Customer Relationship Managment) to system do zarządzania relacjami z klientem. Jest nim każdy system informatyczny, którego głównym zadaniem jest automatyzacja i wsparcie procesów na linii sprzedawca-klient. Stanowi on wsparcie dla działów marketingowych, działów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla serwisu. Dobry system CRM powinien zapewnić wspomaganie kontaktu z klientem na każdym jego etapie, od rozpoznania jego potrzeb, poprzez ich identyfikacje, transakcje, zakończywszy na obsłudze posprzedażowej. System CRM powinien zawierać wszystkie potrzebne dane, dotyczące kontaktów z danym klientem. Systemy CRM pozwalają również na dokonanie analizy potencjału klienta pod każdym względem.


Zatem jaka jest różnica pomiędzy systemem ERP i CRM?

Oba są systemami informatycznymi, jednak system ERP jest potężnym systemem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem, na każdym etapie i w każdym obszarze, i w swoich strukturach może zawierać system CRM. Natomiast sam system CRM służy tylko i wyłącznie do zarządzania relacjami z klientem.