Sekret podatku VAT

Rachunkowość często kojarzymy z zawiłymi tematami pieniędzy, podatków, ulg. Duże firmy często zatrudniają biuro rachunkowe, które pomaga przedsiębiorstwu przejść przez gąszcz zawiłych cyfr, kwot i różnorodniej terminologii finansowej. My jako zwykli konsumenci spotykamy się z ogólnymi nazwami, nie wiedząc do końca, co tak naprawdę oznacza i do czego służy. Przykładem takiego wyrażenia jest często używany zwrot podatek VAT. Spotykamy się z nim wszędzie, gdzie występuje handel i są oferowane różnorodne usługi.

Czym jest VAT i jaką rolę odgrywa?

Pełna nazwa podatku VAT brzmi: podatek od towarów i usług (VAT z angielskiego value-added tax). Używanym powszechnie skrótem jest PTU. Podatek to opłata doliczana do kwoty towaru lub usługi, która jest procentem danej kwoty. W Polsce taka opłata funkcjonuje od roku 1993, lecz pierwszym państwem, w którym go wprowadzono była Francja (w 1954 roku). Głównymi podatnikami VAT są przedsiębiorstwa i spółki oraz osoby fizyczne, które sami prowadzą działalność. Jeśli kwota przychodu za cały rok nie wyniesie więcej niż 200 000 zł, usługodawca nie jest zmuszony do płacenia tego podatku. Niestety z praktycznego punktu widzenia to my płacimy podatek VAT, który jest doliczany do ceny każdego towaru i usługi, z których korzystamy, ale odprowadzanie tego podatku do urzędu skarbowego jest zadaniem danego przedsiębiorstwa, z których produktów korzystamy. Czyli finalnie to konsumenci tracą najwięcej.

podatek VAT

Jak oblicza się podatek VAT?

Aby dowiedzieć się, jak obliczyć podatek VAT, zapoznajmy się z pojęciami kwota netto i brutto. Kwota netto to cena towaru bez uwzględnienia podatku PTU, zaś kwota brutto już ten podatek obejmuje.

" Gdy już zaznajomiliśmy się z tymi pojęciami, to w prosty sposób możemy obliczyć podatek: Jeśli cena wyprodukowania samego produktu i marży to 100 złotych i przedsiębiorca chce sprzedać go do sklepu, to musi doliczyć podatek w wysokości np. 23% tej kwoty, czyli w tym przypadku 23 złote. Cena brutto towaru w sklepie wynosi więc 123 złote", wyjaśnia Pan Paweł-pracownik Biura Rachunkowego B3E Swarzędz.

Stawki podatku VAT

Zgodnie z prawem podatek VAT dolicza się do sprzedaży w kraju, w danej Unii państw lub do eksportowanych z naszego kraju towarów i usług. Podatek może być inaczej oprocentowany na różne produkty. Na przykład na cukier, kawę, usługi komunalne i transportowe wynosi 8% kwoty netto, na mleko lub mięso, usługi związane z rolnictwem już tylko 5% kwoty netto, zaś eksport i import z państwami z jednej wspólnoty, transport międzynarodowy nie jest opodatkowany. Niektóre instytucje są zwolnione z płacenia podatku VAT. Należą do nich m.in. poczty, szkoły, szpitale, ubezpieczalnie.